8th December 2015

Schedule

Celebration of the Holy Eucharist:

Weekdays: 7.00 pm
Saturdays: 6.00 pm, 7.30 pm
Sundays and Days of Obligation: 8.15 am, 10.15 am
Public Feasts (which are not Days of Obligation): 9.00 am

Confession

The Rector is available for confession on Saturdays between 3.00p.m. and 5.00p.m. and on Sundays between 9.00a.m. and 10.00a.m. You may also ask for an appointment by texting on 79950440. E.g. “I would like to confess. May I come tomorrow morning/afternoon/before mass/after mass?”

When making an appointment, you will be certain that the Rector will be available and that he is not busy with another appointment.

It is not possible to receive the sacrament of confession 10 minutes before Mass, so that the priest can prepare himself to celebrate the Holy Eucharist.


Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija Mqaddsa:

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 7.00 pm
Sibt: 6.00 pm, 7.30 pm
Il-Ħdud u l-Festi Kmandati: 8.15 am, 10.15 am
Festi Pubbliċi (mingħajr obbligu tal-Quddies): 9.00 am

Qrar

Il-qrar isir nhar ta’ Sibt bejn it-3.00p.m. u l-5.00p.m. u nhar ta’ Ħadd, bejn id-9.00a.m. u l-10.00a.m. Tista’ ukoll tagħmel appuntament billi tibgħat SMS fuq 79950440.
Per eżempju: “Nixtieq inqerr. Tajjeb xi ħin għada filgħodu/qabel il-quddies/wara il-quddies?”

Meta tagħmel appuntament għal qrar tkun qed tiżgura li meta tiġi ċ-Ċentru Pastorali Sgħajtar issib qassis li jista’ jqarrek u li l-qassis mhux diġa għandu appuntament ma’ xi ħadd ieħor.

Is-Sibt u l-Ħadd mhux possibbli li jsir il-qrar 10 minuti qabel il-quddies, ħalli s-saċerdot ikun jista’ jħejji ruħu sew għall-quddiesa.