28th September 2015

Grupp Pastorali Sghajtar

Komunità – Grupp Pastorali Sgħajtar

Il-Liġi tal-Knisja titlob li f’kull parroċċa għandu jitwaqqaf Kunsill Pastorali Parrokkjali kif ukoll Kunsill Ekonomiku Parrokkjali. Il-Kunsill Pastorali, immexxi mill-kappillan, huwa magħmul minn membri magħżula minnu kif ukoll minn dawk li għandhom rwol fil-kura pastorali fil-parroċċa. Permezz ta’ dan il-kunsill konsultattiv titfisser u titħaddem il-korresponsabbiltà fil-komunità parrokkjali, u l-kollaboraturi tal-kappillan ikunu jistgħu jagħtu l-ideat, il-pariri u s-suġġerimenti tagħhom b’mod regolari fit-tfassil, implementazzjoni u l-evalwazzjoni tal-ħidma pastorali
(ara kanoni 563). Min-naħa l-oħra, il-Kunsill Ekonomiku Parrokkjali jgħin lill-kappillan iħares u jamministra l-ġid ekonomiku tal-parroċċa (ara kanoni 537).

Minbarra dawn il-kunsilli parrokkjali fil-parroċċa tan-Naxxar, fiċ-Ċentru Pastorali Sgħajtar hemm stabilit Grupp Pastorali Sgħajtar li jaqdi l-funzjoni taż-żewġ kunsilli. Il-membri huma:

 • Dun Ray Zammit
 • Ayfer Aquilina
 • Anthony Azzopardi
 • Karen Borg
 • Roberta Buckwell
 • John Caruana
 • Mariella Catania
 • David Deguara
 • Michael Galea
 • Carmen McKeon
 • Marion Parascandolo
 • Lydia Rizzo
 • Kimberly Terribile
 • Herbert Zammit Laferla

X’ġie diskuss u deċiż fil-laqgħa ta’:

2019 Settembru
2019 Lulju
2019 Jannar
2018 Awwissu
2018 Gunju
2018 Frar
2018 Jannar
2017 Settembru
2017 Awwissu
2017 Lulju
2017 Gunju
2017 Mejju
2017 Marzu
2017 Frar
2016 Settembru
2016 Awwissu 18
2016 Awwissu 04
2016 Lulju 16
2016 Mejju 17
2016 April 12
2016 Frar 09
2015 Ottubru 29
2015 Settembru 17
2015 Awwissu 25
2015 Awwissu 05
2015 Lulju 01
2015 Frar 16
2015 Frar 09
2015 Jannar 07
2014 Settembru 24
2014 Settembru 02