28th September 2015

Use of premises

Sghajtar’s Pastoral Centre offers various facilities which can be used by the public.

Cafeteria

The cafeteria is rented out for parties related to celebrations such as baptism, holy communion, confirmation, graduation, birthdays, etc. The hall, which fits one hundred people, is very well equipped. It can also be used for day retreats which include food service. The cafeteria can be booked via email, sghajtar[at]gmail[dot]com, or sms (ex: I would like to rent the cafeteria on 6th January between 2 and 8 pm. Is this possible? Name and surname).

Kafetterija

Cafeteria

Basement

The basement may be rented out for group meetings, conferences and day retreats. It is is equipped with a projector and a screen, together with a 7.1 sound system and a microphone. Adjacent to the basement, one finds a number of rooms which can be used for workshops and a number of restrooms.


 

Kafetterija

Iċ-Ċentru Pastorali Sgħajtar joffri diversi faċilitajiet li jistgħu jintużaw mill-pubbliku.
Il-kafetterija tinkera għal festini marbuta ma’ ċelebrazzjonijiet bħal magħmudija, preċett, griżma tal-isqof, gradwazzjoni, quċċija, eċċ. Il-post jieħu mitt persuna u huwa mgħammar sew. Is-sala tista’ tintuża wkoll għal irtiri ta’ ġurnata b’servizz ta’ ikel. Il-buking isir permezz ta’ ittra elettronika f’dan l-indirizz: sghajtar[at]gmail[dot]com jew permezz ta’ SMS (ez. Nixtieq nikri l-kafetterija fis-6 Jannar bejn 2 u 8pm. Possibbli? Isem u Kunjom).

Kafetterija

Kafetterija

 

Bejżment

Il-bejżment jista’ jinkera għal laqgħat, konferenzi u rtiri ta’ ġurnata. Il-post huwa mgħammar bi proġekter u skrin flimkien ma’ 7.1 surround system u majkrofown. Mal-bejżment hemm marbuta numru ta’ kmamar li jistgħu jintużaw biex isiru workshops.